Skip links

Kansalaisaloite avoimen lähdekoodin puolesta!

Me Rootroolla haluamme kantaa kortemme kekoon vaikuttamalla positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Suljettu lähdekoodi alkaa tulla tiensä päähän ja nyt on aika vaatia, että julkiselle sektorille tilatut ohjelmistot toteutetaan avoimena lähdekoodina.

Kannata aloitetta

Miljoonia veroeuroja palaa suljettuihin ohjelmiin

Lisenssimaksut32 miljoonaa
Päivitykset5 miljoonaa
Suorahankinnat18 miljoonaa
Kuinka paljon rahaa on liikkunut julkisissa ohjelmistohankinnoissa 2019-2020* (lähde hankintailmoitukset.fi)

Lisenssimaksut liittyvät suoraan suljettuun lähdekoodiin. Jos suljettu ohjelmisto on kerran hankittu verorahoilla, sitä voi käyttää vain niin monella laitteella, kuin lisenssejä on hankittu. Kun ohjelmisto otetaan käyttöön muualla, vaikkapa naapurikunnassa, lisenssejä on ostettava lisää. Avoin lähdekoodi poistaa lisenssimaksut kokonaan. Jos suuri kunta investoi avoimen lähdekoodin ohjelmistohankintaan, pienemmät kunnat voivat käyttää kerran hankittua ohjelmistoa ilman lisämaksua!

Päivityksissä liikkuu paljon rahaa. Ohjelmistot, olivat ne sitten avoimia tai suljettuja, vaativat päivityksiä erinäisistä syistä. Mikäli ohjelmisto on hankittu suljettuna lähdekoodina, päivityksistä on maksettava se, mitä ohjelmistotalo pyytää. Avoimen lähdekoodin tapauksessa päivitykset voidaan kilpailuttaa, mikä säästää rahaa.

Suorahankinnat ovat yksi pahimmista suljetun lähdekoodin tuomista vitsauksista. Jos suljetulla ohjelmistolla on vain yksi toimittaja, hankintaa ei voida kilpailuttaa ensinkään, vaan veronmaksajien rahoja on poltettava juuri niin paljon, kuin ohjelmistotalo haluaa. Muutoin lisäpalikkaa tai päivitystä ohjelmistoon ei saa. Avoimen lähdekoodin kohdalla kilpailuttaminen on aina mahdollista. Tämä suosii tervettä kilpailua, sillä ohjelmiston tuottanut yritys ei saa automaattisesti ohjelmistosta sen elinkaaren mittaista rahasampoa.

Sisältö

Valtiovarainministeriö on asettanut suosituksen avoimen lähdekoodin käytöstä julkisissa hankinnoissa. Kuitenkin käytännössä tätä suositusta ei usein noudateta. Vaatimus avoimesta lähdekoodista julkisia ohjelmistohankintoja tehtäessä on kirjattava lakiin. Kaikki ohjelmistotuotteet, -sovellukset ja -palvelut pitää aina toteuttaa avoimena lähdekoodina ja saattaa kaikkien kansalaisten saataville Open Source Initiativen hyväksymällä avoimen lähdekoodin lisenssillä.

Julkiselle sektorille on laadittava selkeät käytänteet, joilla varmistetaan avoimen lähdekoodin laatu. Lakiin on kirjattava selkeästi, miten koodi tulee dokumentoida, miten sitä tulee testata, miten koodinhajua torjutaan ja millä alustoilla ohjelmiston on toimittava. Lähtökohtaisesti julkisen sektorin sovellusten on toimittava tarkoituksen mukaisissa avoimen lähdekoodin järjestelmissä (kuten Chromium, Linux ja Android).

Avoimen lähdekoodin sovellukset eivät saa nojata suljettuihin ohjelmistoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. ohjelmointikieli, tietokantapalvelin sekä ulkoiset kirjastot ovat lain nojalla avoimia.

Perustelut

Julkisen sektorin eri osa-alueilla ostetaan hyvin usein samanlaisia ohjelmia yhä uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi erilaisia työajanseurantajärjestelmiä on käytössä julkisen sektorin eri alueilla, kuten eri kuntien virastoissa. Jokainen näistä on tällä hetkellä kilpailutettu erikseen ja hankittu suppealla lisenssillä vain tietyn julkisen sektorin toimijan (esimerkiksi tietyn kunnan kunnanjohdon) käyttöön. Mikäli järjestelmä olisi alkujaan hankittu avoimella lisenssillä, sitä voisivat käyttää kaikki julkisen sektorin toimijat. Tämä aiheuttaa sen, että verorahoja käytetään turhaan.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut eivät voi yleistyä julkisen sektorin kaikilla osa-alueilla, ellei laki vaadi niiden pakollisuutta. Jo käytössä olevat suljetut järjestelmät tulisivat olemaan käytössä vielä oman käyttöaikansa, mutta järjestelmiä päivitettäessä tulisi toteuttaa kokonaisvaltainen avoimeen lähdekoodiin siirtyminen.

Avoin lähdekoodi ruokkii myös aktiivista kansalaisuutta. Julkisen sektorin ohjelmistot ovat järjestäen huonoja; niissä on paljon päällekkäisyyttä, yhteensopimattomuutta sekä käytettävyysongelmia. Jos kaikkien julkisen sektorin ohjelmien lähdekoodi olisi avointa, kuka tahansa voisi halutessaan päivittää ja parantaa niiden toimivuutta.

Tietoturva on suuri kysymys ohjelmistoissa, jotka sisältävät henkilötietoja. Avoimen lähdekoodin on todettu parantavan tietoturvaa, sillä ohjelmistojen turvallisuutta voi tarkastella kuka tahansa. Tämä mahdollistaa tietoturvaongelmien havaitsemisen ja korjaamisen ennen kuin on liian myöhäistä.

Vastuuhenkilöt

Mika Hämäläinen, FT

Khalid Alnajjar, FT

Niko Partanen, FM

Jack Rueter, FT

Tommi Pirinen, FT

Piraattipuolue on mukana tukemassa aloitetta.

*Taulukossa on laskettu yhteen toteutuneet kustannukset sekä budjetoidut kustannukset, jos toteutuneita kustannuksia ei ole ilmoitettu. Lisenssikustannukset 10 340 000€ (budjetoitu) ja 21 853 010€ (toteutunut), yhteensä 59 hankintaa. Päivitykset 5 053 104€ (toteutunut), yhteensä 17 hankintaa. Suorahankinnat 18 147 093€ (toteutunut), yhteensä 70 hankintaa.